credits
MASLO CHERNOGO TMINA ’THE UNTITLED’
Written and Directed by
Director of Photography
Producer
Production Manager
Producer Assistant
Line Producer
Edit
Titile by
Sound by
Color
Colorist
Sound Design
Production designer
Assistants of Production designer
Art Director
Costume designer
1st AC
Camera technician
Gaffer
Makeup artist
Lights Equipment
Lightning tecnicians

Casting agency
Casting Director
Casting Manager
Backstage
Actors

Helpers

Buffet
Drivers
Lado Kvataniya
Kirill Groshev
Arseniy Zyabbarov
Vladimir Ivanov
Vlad Pritulyak, Firuz Mukhidov
Aliya Kosaeva
Vladislav Yakunin
Anton Reva
Vladimir Elizarov
COMPANY3
Sofie Borup
Vladimir Elizarov
Dmitry Kolodin
Mark Shpaltakov, Aliya Kossaeva
Dmitry Kolodin
Akbope Abdrash
Ruslan Osipov
Victor Saratov
Sultan Kakimbekov
Nargiz Aminova
Cinerental Kazakhstan, Abylaikhan Ashimov
Alexey Zhukavin, Tamerlan Zaurbekov, Amir Abdykalykov, Konstantin Tsoi, Alexandr Amuns, Meldebekov Esengeldi
Made of management
Madina Zhanadilova, Victoria Gotlib
Victor Vagrant, Sultan Mustakhanov
Eugenia Berman
Husky, Shchegolikhina Galina, Chegirov Yerzhan, Plakhotin Alexey, Tyugaev Dmitry, Tkalich Olga, Voronkin Viktor, Ayapbergenova Aigerim, Seitkazy Duman, Stetsurina Elena, Medvedeva Natalia, Aitbaev Tlekhan, Kulkin Victor, Sydykbekov Talgat, Akhmetov Arman, Alimbekova Baktygul
Ayubov Faroukh, Tillibaev Zakir, Niyazov Rasul, Ilakhunov Maksat, Menlibayet Dastan
Goncharova Dinara
Goncharov Victor, Romanov Dmitry, Mursaitov Valizhan, Shaperov Erlan
Written and Directed by: Lado Kvataniya
Director of Photography: Kirill Groshev
Producer: Arseniy Zyabbarov
Production Manager: Vladimir Ivanov
Producer Assistant: Vlad Pritulyak, Firuz Mukhidov
Line Producer: Aliya Kosaeva
Edit: Vladislav Yakunin
Titile by: Anton Reva
Sound by: Vladimir Elizarov
Color: COMPANY3
Colorist: Sofie Borup
Sound Design: Vladimir Elizarov
Production designer: Dmitry Kolodin
Assistants of Production designer: Mark Shpaltakov, Aliya Kossaeva
Art Director: Dmitry Kolodin
Costume designer: Akbope Abdrash
1st AC: Ruslan Osipov
Camera technician: Victor Saratov
Gaffer: Sultan Kakimbekov
Makeup artist: Nargiz Aminova
Lights Equipment: Cinerental Kazakhstan, Abylaikhan Ashimov
Lightning tecnicians: Alexey Zhukavin, Tamerlan Zaurbekov, Amir Abdykalykov, Konstantin Tsoi, Alexandr Amuns, Meldebekov Esengeldi
Casting Agency: Made of management
Casting Director: Madina Zhanadilova
Casting Director: Victoria Gotlib
Casting Manager: Victor Vagrant
Casting Manager: Sultan Mustakhanov
Backstage: Eugenia Berman
Actors: Husky, Shchegolikhina Galina, Chegirov Yerzhan, Plakhotin Alexey, Tyugaev Dmitry, Tkalich Olga, Voronkin Viktor, Ayapbergenova Aigerim, Seitkazy Duman, Stetsurina Elena, Medvedeva Natalia, Aitbaev Tlekhan, Kulkin Victor, Sydykbekov Talgat, Akhmetov Arman, Alimbekova Baktygul
Helpers: Ayubov Faroukh, Tillibaev Zakir, Niyazov Rasul, Ilakhunov Maksat, Menlibayet Dastan
Buffet: Goncharova Dinara
Drivers: Goncharov Victor, Romanov Dmitry, Mursaitov Valizhan, Shaperov Erlan
other projects