credits
Pharaoh ‘Milllion dollar depression’
Produced by
VFX
Director
DoP
Creative producer
Producer VFX
Creative director
VFX Supervisor
Color correction
Pharaoh management
Unit prodaction manager
PA
Stage manager
Stunt
MUaH
1AC
2AC
Camera Crane
Gaffer
Backstage
Car props & dodge
Concept art
Previz and animation
On Set Supervisor
Conform
3D scan
3D model
Textures
Render, shading
Layout
FX
Clean up
Compositing
Catering
Stage hands
Clapper
Fancy Shot
CGF
Ruslan Borysov
Kirill Groshev
Mitia Mouraviev
Aleksandr Gorokhov, Ekaterina Piltenko
Petr Bondarenko
Aleksandr Gorokhov, Ruslan Borysov
Alexander Zolotarev
Evgenia Silantyeva, Yana Kalimulina
Stas Stasov
Anastasia Koshenok
Sasha Lubenko
Maxim Yakovlev
Lusya Shishkova
Ruslan Osipov
Eugene Korolev
Stas Hristoforov, Artem Lukinskiy, Michail Kusenkov
Anton Ageev
Sasha Ostrov, Nastia Lyashenko
Anton Pushnoy
Konstantin Radchikov
Vladimir Kirillov
Nikita Khasipov, Dmitry Melnikov
Stepan Neupokoev
Vyacheslav Tyutyugin, Andrey Lukonin
Ekaterina Glumova, Sergey Aleynikov, Sergey Dokuchaev
Nina Druzhkova
Sergey Aleynikov, Alexey Smolenchuk
Oleg Tsoy, Alexander Medvedev
Oleg Alexeev
Anton Yarovoy
Anton Ryabkov
Victoria Yakovlevam, Irina Kochkina
Denis Stepanov, Maxim Stetsenko
Aglaya Kozakova
Produced by: Fancy Shot
VFX: CGF
Director: Ruslan Borysov
DoP: Kirill Groshev
Creative producer: Mitia Mouraviev
Producer VFX: Aleksandr Gorokhov, Ekaterina Piltenko
Creative director: Petr Bondarenko
VFX Supervisor: Aleksandr Gorokhov, Ruslan Borysov
Color correction: Alexander Zolotarev
Pharaoh management: Evgenia Silantyeva/Yana Kalimulina
Unit prodaction manager: Stas Stasov
PA: Anastasia Koshenok
Stage manager: Sasha Lubenko
Stunt: Maxim Yakovlev
MUaH: Lusya Shishkova
1Ac: Ruslan Osipov
2AC: Eugene Korolev
Camera Crane: Stas Hristoforov, Artem Lukinskiy, Michail Kusenkov
Gaffer: Anton Ageev
Backstage: Sasha Ostrov, Nastia Lyashenko
Car props & dodge: Anton Pushnoy
Concept art: Konstantin Radchikov
Previz and animation: Vladimir Kirillov
On Set Supervisor: Nikita Khasipov, Dmitry Melnikov
Conform: Stepan Neupokoev
3D scan: Vyacheslav Tyutyugin, Andrey Lukonin
3D model: Ekaterina Glumova, Sergey Aleynikov, Sergey Dokuchaev
Textures: Nina Druzhkova
Render, shading: Sergey Aleynikov, Alexey Smolenchuk
Layout: Oleg Tsoy, Alexander Medvedev
FX: Oleg Alexeev
Clean up: Anton Yarovoy
Compositing: Anton Ryabkov
Catering: Victoria Yakovlevam, Irina Kochkina
Stage hands: Denis Stepanov, Maxim Stetsenko
Clapper: Aglaya Kozakova
other projects