credits
HASKy x TMIN ‘KILL ME’
Written and Directed by
Director of Photography
Producer
Production Manager
Producer Assistant
Line Producer
Edit
Titile by
Sound by
Color
Colorist
Sound Design
Lipstick Animation
Polaroid Shots
Art Director
Wardrobe stylist
MUAH
Art Director Assistants


1st AC
Camera Assistant
Gaffer
Lights Equipment
Electricians

Stuntman Team
Stuntman Master
Stuntmans
Special Thanks
Lado Kvataniya
Kirill Groshev
Arseniy Zyabbarov
Vladimir Ivanov
Vlad Pritulyak, Firuz Mukhidov
Aliya Kosaeva
Vladislav Yakunin
Anton Reva
Vladimir Elizarov
COMPANY3
Sofie Borup
Vladimir Elizarov
L.K. & V.Y.
A.Z.
Dmitry Kolodin
Akbope Abdrash
Nargiz Aminova
Mirha Katoya, Zoya Khorosheva, Mikhail Lazarev,
Mark Shpaltakov, Pavel Chirkin, Dmitry Kastorskiy, Edgar, Sema
Ruslan Osipov
Victor Saratov
Sultan Kakimbekov
Cinerental Kazakhstan, Abylaikhan Ashimov
Ruslan Salamov, Alexey Zhukavkin, Konstantin Tsoy, Esengeldi Meldebekov
Kazakhunion Action Team
Baurzhan Abishev
Erkin Mekebaev, Tilebaldy Serikazy
PETRA, Farukh Ayubov, Zakir Tallibaev, Rasul Niyzaov, Dinara Goncharova, Victor Goncharov, Dmitry Romanov, Valizhan Mursaitov, Erlan Shaperov, Askar Tulegenov,
Ilya Kachirin, Askar Tulegenov, 300 HORSES
Written and Directed by: Lado Kvataniya
Director of Photography: Kirill Groshev
Producer: Arseniy Zyabbarov
Production Manager: Vladimir Ivanov
Producer Assistant: Vlad Pritulyak, Firuz Mukhidov
Line Producer: Aliya Kosaeva
Edit: Vladislav Yakunin
Titile by: Anton Reva
Sound by: Vladimir Elizarov
Color: COMPANY3
Colorist: Sofie Borup
Sound Design: Vladimir Elizarov
Lipstick Animation: L.K. & V.Y.
Polaroid Shots: A.Z.
Art Director: Dmitry Kolodin
Wardrobe stylist: Akbope Abdrash
MUAH: Nargiz Aminova
Art Director Assistants: Mirha Katoya, Zoya Khorosheva, Mikhail Lazarev, Mark Shpaltakov, Pavel Chirkin, Dmitry Kastorskiy, Edgar, Sema
1st AC: Ruslan Osipov
Camera Assistant: Victor Saratov
Gaffer: Sultan Kakimbekov
Lights Equipment: Cinerental Kazakhstan, Abylaikhan Ashimov
Electricians: Ruslan Salamov, Alexey Zhukavkin, Konstantin Tsoy, Esengeldi Meldebekov
Stuntman Team: Kazakhunion Action Team
Stuntman Master: Baurzhan Abishev
Stuntmans: Erkin Mekebaev, Tilebaldy Serikazy
Special Thanks: PETRA, Farukh Ayubov, Zakir Tallibaev, Rasul Niyzaov, Dinara Goncharova, Victor Goncharov, Dmitry Romanov, Valizhan Mursaitov, Erlan Shaperov, Askar Tulegenov, Ilya Kachirin, Askar Tulegenov, 300 HORSES
other projects