credits
Husky ‘Endless Magazine’
Director
CGI
Additional modeling
Matchmoving
Clones sculpting
Statue sculpting
Keying
On-set VFX supervision & photogrammetry
DoP
Cast
Production
Head of production
Producers
1st AD
1AC/2AC
Gaffer
Camera
Props Designer
Props Designer (dog masks)
Stylist
Stylist Assistant
Prosthetics
Scientist clothing design
Stuntman
Stage manager
Colorist
Dima Maseykin
Azamat Sayfullaev
Denis Ivanovskiy
Ulyana Zhmailova
Rinat Salakhutdinov
Chingiz Jumagulov
Asan Kuzhantaev
Azamat Sayfullaev
Kirill Groshev
husky
@bakehouse.moscow
Alya Lugovaya, Kostya Korobkin
Maxim Malakhov, Nino Vasilkovskaya
Sonya Katulska
Alexander Karasev
Oleg Namakonov
Elisey Gladnikov
Karolina Volbin
Eldar Shibanov
Helena Litvinyuk
Evgeniya Voronina
Dasha Rykova
Alexander Bayartaev
Alex Shein
Stas Dluzhanskiy
Yerlan Tanayev
Director: Dima Maseykin
CGI: Azamat Sayfullaev
Additional modeling: Denis Ivanovskiy
Matchmoving: Ulyana Zhmailova
Clones sculpting: Rinat Salakhutdinov
Statue sculpting: Chingiz Jumagulov
Keying: Asan Kuzhantaev
On-set VFX supervision & photogrammetry: Azamat Sayfullaev
DoP: Kirill Groshev
Cast: husky
Production: @bakehouse.moscow
Head of production: Alya Lugovaya, Kostya Korobkin
Producers: Maxim Malakhov, Nino Vasilkovskaya
1st AD: Sonya Katulska
1AC/2AC: Alexander Karasev
Gaffer: Oleg Namakonov
Camera: Elisey Gladnikov
Props Designer: Karolina Volbin
Props Designer (dog masks): Eldar Shibanov
Stylist: Helena Litvinyuk
Stylist Assistant: Evgeniya Voronina
Prosthetics: Dasha Rykova
Scientist clothing design: Alexander Bayartaevv
Stuntman: Alex Shein
Stage manager: Stas Dluzhanskiy
Colorist: Yerlan Tanayev
other projects